Kurum Bağışı
[916]
Rektörlük
[876]
Ayıklama/Sosyal bilimler Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphane
[109]
Envanter Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphane
[87]
Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü
[80]
Ayıklama/Fen bilimleri Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphane
[19]
Fatime Aydın, Öğrenci
[1]
İstanbul Zaim Üniversitesi
[1]
Esra Çelik, Öğrenci
[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
[]
Erciyes Üniversitesi
[]
Bayburt Üniversitesi
[]
İMEAK Deniz Ticaret Odası
[]
Dilan Solmaz, Öğrenci
[]
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği
[]
Sağlık ve Sosyal Yardın Vakfı
[]
Mahsun Ozan Özanli, Öğrenci
[]

[]

[]